Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση: απολωλότα αντικείμενα στο αγώνα μας στο Ολυμπιακό χωριό!

Με την λήξη των αγώνων στο Ολυμπιακό χωριό, βρέθηκαν δύο ζευγάρια γυαλιά και ένα κράνος.
Αν γνωρίζει κάποιος κάτι να επικοινωνήσει στο email μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: